Geschichte
Nieuws
26.06.2008
Bullange Organic, biologische boter van Büllinger Butterei...

De geschiedenis
Begin de jaren 1899 wordt in Büllingen een belangrijke melkerij opgericht en bestaat uit 224 leden. De melkerij behield zijn activiteiten tot 1920 ongeveer het tijdstip waarop onze streek onder Belgisch bestuur kwam te staan. Tengevolge hiervan moest de melkerij zijn deuren sluiten, doch zij zette de “Landhandelsgeschäft” (veevoer, mest) tot 1928 verder. In 1930 werd, dankzij een overeenkomst gesloten tussen 30 leden, een nieuwe coöperatieve opgericht.

Molkereiwagen

Drie jaar later wordt in Büllingen de “Landwirtschaftliche Verbandszentralmolkerei GmbH” geprivatiseerd. De hoofdzetel was gevestigd in de gebouwen van de onderneming in Büllingen. 27 melkcoöperatieven, 626 leden tellend, verenigden zich met de melkproducenten uit Büllingen. 27 andere melkinzamelcentra volgenden hun activiteiten. Deze samenwerking bleef behouden tot het eind van de tweede wereldoorlog. Tengevolge van de oorlog werden alle activiteiten eind 1944 - begin 1945 gestaakt.

1968

In april 1950 wordt, dankzij het initiatief van de boeren uit de streek, de Coöperatieve Melkerij van Büllingen-St Vith geboren. De heer Vandervleugel wordt verkozen als directeur en bouwt een melkerij in Büllingen. Dit alles gaat niet zonder moeilijkheden gepaard : de boeren moeten niet alleen hun veestapel vergroten, maar ook de verwoeste velden en graslanden (tengevolge van de oorlog) op orde stellen. Bijgevolg is de melkproductie in deze periode minimaal. Door het verplicht moderniseren van de bedrijven worden de allerkleinsten onder de boeren, wegens het niet-rendabel blijken van hun onderneming, gedwongen af te haken. De overige boeren namen de gronden van de kleine boeren over waardoor ze niet alleen hun exploitatie vergrootten maar waardoor ze hun melkproductie, in vergelijking met deze van voor de oorlog, vervijfvoudigden.

Hierdoor wordt de coöperatieve melkerij van Büllingen – St. Vith verplicht te investeren en te vergroten:
  • 1957-58: Bouw van een poederfabriek in St. Vith. Tot nog toe hadden de boeren het overgrote deel van de magere melk tot poeder verwerkt. Het restant werd geleverd aan de melkerij van Malmedy
  • 1963-68: Vergroten van de exploitatie te St. Vith dankzij de permanente productiegroei (verbetering van het veevoeder en veeteelt)
  • 1974: De heer Vandervleugel neemt ontslag als directeur en de heer Marechal volgt hem op als hoofd van de melkerij
  • 1976: Bouw van een nieuwe melkerij in Büllingen. Deze evolutie is te danken aan de sluiting van verschillende melkerijen uit de regio (Heppenbach, Amel, Bütgenbach)
  • 1988: De coöperatieve melkerij verwerkt ongeveer 100 miljoen liter volle melk tot ongeveer 4.9 miljoen kg boter en 8.3 miljoen kg melkpoeder.
In 1992 wordt de melkerij Büllinger Butterei gered van het faillissement dankzij de overname door de familie Boone afkomstig van het West-Vlaamse Damme. Deze familie is reeds drie generaties werkzaam in de boterbusiness.
De melkerij beschikt over vier bijzonderheden:
  • Zij is de enige boterproducent in de Benelux die boter produceert op traditionele manier in karnen
  • Sinds 1996 heeft zij het label “Appellation d’Origine Protégée (AOP)”, “Beurre d’Ardenne” en behoort daardoor tot één van de drie Europese maatschappijen in het bezit van een oorsprongscertificaat nl het “AOP-label”.
  • Zij behoort tot één van de laatste karnemelk producerende bedrijven van Europa
  • Sinds 2002 beschikt zij over een certificaat voor biologische producten (ceritificaat Integra – Blik)
Momenteel wordt de “Melkerij van Büllingen beheerd door Marc Boone en biedt werk aan elf mensen. Zij produceert gemiddeld 3600 ton boter per jaar. Buiten boter en karnemelk, maakt en verkoopt de melkerij verse room en verse kaas.